Algemene Voorwaarden

Een bedrijf of particulier die het verzoek doet VASST in te huren, wordt aangeduidt als ‘ klant’. Deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen VASST en de klant.

Het boeken van werkzaamheden

Wanneer de werkzaamheden zijn besproken, worden deze per email verzonden naar de klant ter bevestiging. De klant gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden bij betaling aan VASST. Tijdschema’s en deadlines zullen voorafgaand worden vastgesteld voor aanvang van de werkzaamheden.

Werkzaamheden

De klant is verantwoordelijk voor het communiceren naar VASST van betreffende werkzaamheden die verricht moeten worden.
De klant zorgt ervoor dat VASST is voorzien van alle documentatie en informatie die nodig is om de werkzaamheden te voltooien.
De klant is verantwoordelijk voor anti-virus bescherming op zijn eigen apparatuur.
Het definitief nalezen blijft de verantwoordelijkheid van de klant, maar in het onwaarschijnlijke geval van eventuele gevonden fouten zullen deze kosteloos worden verholpen. De tijd voor het voltooien van de werkzaamheden wordt gecontroleerd en geregistreerd.
Alleen de tijd die direct gebruikt wordt voor de werkzaamheden zal worden gecrediteerd van het saldo.
Wanneer het saldo verbruikt is, zal de klant gewaarschuwd worden en zullen de werkzaamheden worden gestaakt totdat het saldo weer is opgewaardeerd.

Betaling

Extra kosten zullen van het saldo worden afgetrokken. Betaling dient te geschieden in Euro’s d.m.v. PayPal, Credit Card, Ideal of een bankoverschrijving. Betalingen dienen vooraf gedaan te worden, voordat de service geleverd wordt.
Er is geen restitutie mogelijk voor niet gebruikte uren en/of voor klanten die de service per direct willen stopzetten.

Aansprakelijkheid

VASST zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade, diefstal enz. van gegevens en documenten.
De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het nalezen en controleren van de voltooide werkzaamheden door VASST. VASST kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor het eindgebruik van alle werkzaamheden afgerond door VASST.
In geen geval zal VASST aansprakelijk zijn voor enige indirecte punitieve, bijzondere of incidentele schade (met inbegrip van het verlies van klanten, inkomsten, winst, gebruik, gegevens of andere economische voordelen), wanneer het zich voordoet.
Klant is als enige verantwoordelijk voor een adequate bescherming en een back-up van gegevens en/of gebruikte apparatuur en VASST kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens, onjuiste instructie, werkvertragingen of verloren winsten die voortvloeien uit een overeenkomst.
VASST behoudt zich het recht om werk te weigeren waarvan wij vinden dat het illegaal, immoreel of aanstootgevend is.

Geheimhouding

Al het te verrichten werk door VASST zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien gewenst, zal er een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden. Er zullen nimmer klantgegevens of informatie m.b.t. verrichte werkzaamheden worden bekendgemaakt of doorgegeven aan derden zonder voorafgaande toestemming, tenzij VASST daartoe wettelijk verplicht is om dit te doen.